Mašine i oprema potrebna za proizvodnju peleta:

  • Mlin – drobilica
  • Mlin čekićar
  • Sušara
  • Mešač
  • Spremnik
  • Peletirka
  • Hladnjak za vibroštitom
  • Varilice
  • Trakasti transporteri
  • Spiralni transporteri

U
poslednji desetak godina od kada je pelet od drveta našao sve veću
primenu kao energent za grejanje sve više ljudi se opredeljuje za
proizvodnju peleta od drveta.

Privredno društvo Metalorad doo proizvodi kompletne linije za proizvodnju peleta od drveta.

Kapaciteti
linija su bazirani na osnovu peletirki koje mi proizvodimo, a to su
negde od 100kg/h pa do 500 kg/h.

Ako želite da postanete proizvođač peleta od drveta onda Vam je potrebna odgovarajuća oprema za tu proizvodnju.

Zavisno od toga koji su Vam izvori za sirovinu – drvo, da li je to strugotina iz stolarskih pogona ili strugara-pilana ili ste rešili da meljete drvo onda od toga zavisi i oprema koju treba da nabavite.

Način na koji se dobija pelet je sledeći:

Piljevina dobijena kao proizvod obrade drveta ili samlevena iz drvenih stabala u drobilicama, poseduje u sebi vlažnost koja se mora dovesti na odgovarajući procenat vlage (10-14%) da bi mogla da se uspešno peletira. Do odgovarajućeg procenta vlage ona se suši u sušari koja dobija toplotnu energiju iz kotla koji je obično na čvrsto gorivo. Pomoću digitalnih ormara vršimo kontrolu ulazne i izlazne temperature.

Tako osušena piljevina odlazi u mašini za peletiranje – peletirku u kojoj se presuje i tako dobija pelet koji iz peletirke odlazi u hladnjak za hladjenje , a onda na pakovanje u PVC džakove.

Sve ovo je povezano raznim mlinovima ,transporterima, spremnicima…, koje takodje proizvodi Metalorad doo. Komande i kontrola se vrše sa jednog mesta iz jednog ormara. Možemo uraditi da linja ima komande preko PLCa, što znači da sve komande i kontrole vršimo i vidimo na monitoru računara.

Kao sto smo već gore naveli Metalorad doo, proizvodi kompletne linije za proizvodnju drvenog peleta, a u to spadaju: drobilice, mlinovi cekićari, susare, mešaone,spremnici,hladnjaci,razni transporteri, vibro sita, varilice, komandni i kontrolni ormari…

Ako se odlučite
za kupovinu kompletne linije ili jednog njenog dela, možete se
obratiti Privrednom društvu Metalorad doo iz Valjeva, koje Vam može
dati odgovor na sva stručna i komercijana pitanja.