PROIZVODNJA

 

Proizvodnja društva “METALORAD” d.o.o. je zasnovano na preradi metala kao
što su: razne vrste čelika, obojenih metala kao i livova.

U preradi čelika koristimo razne vrste prohroma:

 1. kiselootporne
 2. vodootporne
 3. inox prohrome
 4. prohrome otporne na visoke temperature

Naši proizvodi od čelika otpornog na povišene temperature C.7432(24CrMoV),
21CrMoV su našli primenu u cementarama, termoelektranama…

Od obojenih metala najviše koristimo razne vrste mesinga i bakra,a od livova
,sivi liv, celicni liv…

Proizvodnja se odvija u sledecim etapama:

Obrada rezanjem

 1. Gasno sečenje
 2. Obrada toplim i hladnim kovanjem
 3. Obrada hladnim valjanjem
 4. Termička obrada
 5. Obrada brušenjem

1) U obradi rezanjem koristimo mašine kao što su:

 • testere
 • strugove (CNC, univerzalni, doradni)
 • glodalice (CNC, univerzalne sa digitalnim očitavanjem)

2) Gasno sečenje

Mašina za gasno secenje (PANTOGRAF), može seći sa jednom ili dve glave.

Navođenje je CNC ili putem foto ćelije.

Maksimalne dimenzije sečenja su 1500×3000

Maksimalna debljina sečenja je 250mm

3) Obrada toplim i hladnim kovanjem vršimo na frikcionim i ekscentar
presama (60-250t)

4) Obrada hladnim valjanjem navoja se vrši na masini za valjanje navoja
PEE-WEE. Dimenzije kraka su: milimetarski od 0.7 do 6 mm.
Maksimalni prečnik valjanja je 90mm.

Možemo valjati sve vrste colovnih navoja kao i spingle za oplate dimenzija
20x10xL.

5) Termičku obardu vršimo u pećima za TO.

6) Za obradu brušenjem koristimo brusilice, a za brušenje navoja koristimo
specijalnu brusilicu “LINDER.