Proizvodimo vijke:
• svih oblika po standardima: JUS-a, DIN-a, ANSI-a…uska specijalnost je izrada specijalnih vijaka većih dimenzija po crtežu (po zahtevu kupca)
• U kvalitetu: 4.6; 5.6; 5.8; 8.8; 10.9; 12.9
• Od nerđajućih i hemijsko postojanih čelika kao i čelika za rad na visokim temperaturama; od mesinga, bakra, aluminijuma i drugih legura
• Sa navojem: metričkih, colovnim, za drvo i za lim
• Sa zaštitom: bruniranjem, toplim cinkovanjem, niklovanjem…

Navrtke proizvodimo:
• Svih oblika po standardima: JUS-a, DIN-a, ANSI-a… uska specijalnost je izrada specijalnih navrtki većih dimenzija po crtežu (zahtevu kupca)
• U kvalitetu: 4.6; 5.6; 5.8; 8.8; 10.9; 12.9
• Od nerđajućih i hemijsko postojanih čelika kao i čelika za rad na visokim temperaturama ; od mesinga, bakra, aluminijuma i drugih legura
• Sa navojem: metričkih i colovnim
• Sa zaštitom: bruniranjem, toplim cinkovanjem, niklovanjem

Zakovice, podloške i svornjake
• Zakovice i svornjake svih oblika i dimenzija po standardima: JUS-a, DIN-a, ANSI-a i po zahtevu kupca od čelika, mesinga, bakra i aluminijuma


    • Čepovi

    • Navrtke

    • Podloške

 


  • Svornjaci

  • Vijci

  • Zakovice