METALORAD d.o.o.

 

Porodično preduzeće “METALORAD” D.O.O. Valjevo osnovano je 1992 god.

Nastalo je udruživanjem dve zanatske metalostrugarske radnje ARANÐELA TOMIĆ osnovane 1979 god. i tada mlade zanatske metalostrugarske radnje MILANA TOMIĆ osnovane 1989 god. obe iz Valjeva.

Skoro četiri dacenije konstantnog razvoja u metaloprerađivačkoj delatnosti sa 15 zaposlenih je uslovilo da “METALORAD” kao pouzdan partner nađe svoje mesto kod mnogih domacih i stranih kupaca.

Kupci “METALORAD”-a su iz oblasti hemijske industrije, rudarstva, građevinarstva, auto i prehrambene industrije kao i ostalih privrednih grana.

POLITIKA KVALITETA

 
METALORAD d.o.o. svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na proizvodima i uslugama sa zahtevima korisnika, zahtevima propisa i tehničkih standarda.

Orijentacija i cilj METALORAD d.o.o. je da obnovi saradnju sa inostranstvom i da postane lider na tržištu Republike Srbije u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga iz domena:

  1. Proizvodnje ventila za hlor i hlornih instalacija
  2. Specijalne vijačne robe
  3. Proizvodnje delova i opreme po crtežu ili specificiranom zahtevu korisnika

Ovaj cilj METALORAD d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.