Mašine i oprema potrebne  za proizvodnju peleta:

  • Separator
  • Protiv strujne mašine
  • Sušare
  • Spremnik suvog materijala
  • Peletirka
  • Hladnjak sa vibro sitom
  • Varilica