Hlorne ventile za boce i kontejnere za hlor preduzeće “METALORAD” d.o.o. Valjevo proizvodi od 1992. godine. Hlorni ventili su izrađeni prema standardu DIN 477, a kontrola proizvodnje je saglasna JUS EN 849/98. „METALORAD” d.o.o. Valjevo za svaki hlorni ventil izdaje “FABRIČKO UVERENJE O KVALITETU PROIZVODA”. Hlorni ventili su svoju primenu našli u punionicama hlora kao i u vodovodima širom Srbije i ostalim državama Ex Jugoslavije.


Izolaciono hlorni ventil služi kao konektor na hlornom ventilu i veže se za njega na izlaznom delu. Na izolacioni hlorni ventil dalje vežemo ostale instalacije hlora kao što su flexi cevi,razvodnici hlora (koje takođe proizvodi „METALORAD“ d.o.o.)… Izlazni spoj kao i svi priključci W1″x 8G su uskladjeni prema standardu ISO 5145. „METALORAD” d.o.o. Valjevo za svaki hlorni ventil izdaje “FABRIČKO UVERENJE O KVALITETU PROIZVODA”.