Izgled
Standard
Naziv
Materijal

JUS M.B2.142 DIN 93

Podloške sa produžetkom, klase izrade A

čelični lim, mesing

JUS M.B2.141 DIN 432

Podložne pločice za osiguranje sa nosom

čelični lim, mesing

JUS M.B2.140 DIN 462

Podložne pločice za osiguranje navrtki prema JUS M.B1.710

lim za duboko izvlačenje V3

JUS M.B2.111 DIN 7980

Elastične zavojne podloške za vijke sa cilindričnom glavom

čelik za opruge

JUS M.B2.110 DIN 127

Elastične zavojne podloške sa uvijenim i ravnim krajevima

čelik za opruge

JUS M.B2.064 DIN 6917

Kose podloške za U’nosače nosećih čeličnih konstrukcija,
klase izrade C

čelik

JUS M.B2.031 DIN 435

Kose podložne pločice za nosače I oblika

čelik

JUS M.B2.030 DIN 6916

Podloške sa zakošenjem za spojeve nosećih čeličnih konstrukcija,
klase izrade A

čelik, mesing

JUS M.B2.022 DIN 436

Kvadratne podložne pločice za drvene konstrukcije

čelik, mesing

Strana 1 od 212