POLITIKA KVALITETA

 

METALORAD d.o.o. svoj poslovni uspeh i dalji razvoj zasniva na proizvodima i uslugama sa zahtevima korisnika, zahtevima propisa i tehničkih standarda.

Orijentacija i cilj METALORAD d.o.o. je da obnovi saradnju sa inostranstvom i da postane lider na tržištu Republike Srbije u pogledu kvaliteta proizvoda i usluga iz domena:

  1. Proizvodnje ventila za hlor i hlornih instalacija
  2. Specijalne vijačne robe
  3. Proizvodnje delova i opreme po crtežu ili specificiranom zahtevu korisnika
  4. Ovaj cilj METALORAD d.o.o. ostvaruje sprovođenjem i stalnim poboljšanjem sistema menadžmenta kvalitetom usaglašenog sa zahtevima standarda ISO 9001:2008.

Standardi i sertifikati
SGS_image
SGS Sertifikat
upitnik
Anketni upitnik ISO 9001